Prointerior – tilasuunnittelun ja rakentamisen erikoislehti 2/2014 ilmestyy painettuna lehtenä viikolla 21.

Lehti on jo luettavissa sähköisesti selailtavana versiona osoitteessa:
http://www.prointerior.fi/magazine/759/index.html?p=16