sairaalat

Kotimaisilla lasiseinillä Satasairaalaan turvallisia ja hyvin ääntä eristäviä tiloja

HSL Group puulasiseinat satasairaala 5

Keskeistä uusissa Satapsykiatrian tiloissa on turvallisuus, joka on huomioitu niin tilaratkaisuissa kuin materiaalivalinnoissakin. Myös oikeanlainen akustiikka ja rakenteiden ääneneristävyys luo osaltaan turvallisuutta tilojen käyttäjille. Tilaratkaisujen toteutuksessa hyödynnettiin HSL Groupin kotimaisia laminoiduilla laseilla varustettuja lasiseiniä, jotka ovat turvallinen ratkaisu vaativaan sairaalaympäristöön.