HSL Group
Menestyksemme salaisuus on yksinkertainen paperilla, mutta vaativa käytännössä.
Vastuullisuus
Elinkaariajattelu on keskeinen osa koko palvelukonseptiamme.
Yhteystiedot
Yhteystietomme ja laskutusuosoitteemme.
Esittelyvideot
Videoita toteuttamistamme kohteista sekä tuotteidemme mahdollistamista tilaratkaisuista.
Ideoita suunnittelun tueksi
Ideoita työympäristön kehittämiseen ja työskentelyn tehostamiseen.
Materiaalipankki
Kaikki ladattavat materiaalit kootusti yhdessä kätevässä paikassa.
Muutospalvelu
HSL Muutospalvelu on keskeinen osa asiakkaillemme tarjoamaa palvelukonseptia.
Asuntoratkaisut
Kaikki HSL-seinät soveltuvat seinäratkaisuiksi myös yksityistiloihin.
Asennus
Tutustu miten ammattitaitoinen asennusryhmämme asentaa väliseinäelementit.

Vastuu yhteisestä ympäristöstä

HSL Group Oy pyrkii minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kerromme niistä avoimesti eri sidosryhmillemme. Teemme yhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa, jotta koko prosessimme tuotteiden suunnittelusta aina asennukseen asti toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Huolehdimme myös, että HSL Groupin palveluksessa olevat henkilöt tiedostavat vastuunsa ympäristön huomioimisesta omissa työtehtävissään.

Hiilijalanjälki

Mittaamme ja tutkimme päästöjämme ja hiilijalanjälkeämme jatkuvasti. Olemme teettäneet yrityskohtaisen päästölaskennan vuodelle 2022 sekä tuotekohtaisen laskennan puukarmiselle lasielementille. Teemme laskentaa oppiaksemme miten ilmastopäästöt muodostuvat valmistamiemme tuotteiden elinkaaren aikana. Hyödynnämme näitä tietoja ja tuloksia uusien, entistä puhtaampien prosessien kehittämiseksi.

Hiilijalanjäljen osalta seuraamme oman toimintamme lisäksi myös hankintojemme hiilijalanjälkeä. Tätä tietoa seuraamalla voimme kehittää myös hankintojamme siten, että niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman alhaiset.

Elinkaariajattelu

Tuotteen pitkä elinkaari on parasta vastuullisuutta. On ekologisesti parempi käyttää pitkään kestäviä ja uudelleen käytettäviä tuotteita, kuin useita vähemmän kestäviä ja kertakäyttöisiä tuotteita. Siksi elinkaariajattelu on keskeinen koko palvelukonseptiamme. Suunnittelemme ja valmistamme tuotteita, sekä arkkitehtien ratkaisuja, joiden materiaalivalinnat ja muunneltavuus edistävät tuotteiden pitkää käyttöikää. Näin vähennämme ympäristön kuormitusta luomalla tuotteille pitkän elinkaaren.

Tutkitusti ympäristöystävälliset tuotteet

Olemme teettäneet valmistamiemme järjestelmäväliseinien elinkaarianalyysin ulkopuolisella asiantuntijalla. Osoituksena tuotteiden ympäristöystävällisyydestä, Rakennustietosäätiö RTS sr. on myöntänyt valmistamillemme järjestelmäväliseinille EPD (Enviromental Product Declaration) selostetunnuksen käyttöoikeuden.

Valmistusmateriaalit ja niiden optimaalinen käyttö

Yksi päämateriaaleistamme on kotimainen puu, joka on jo itsessään ekologinen valinta. Puu on uusiutuva luonnonmateriaali ja helposti kierrätettävä. Puiset rakenteet toimivat sen lisäksi hiilivarastoina niin kauan kun niitä käytetään. Mitä pidempi elinkaari rakenteella on, sitä pidempään hiilidioksidi pysyy varastoituna rakenteeseen, eikä vapaudu biologiseen kiertoon.

Hyödynnämme kaikki valmistusmateriaalit mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan materiaalihukan. Sen lisäksi, että tuotteemme on suunniteltu pitkäikäisiksi, tuotteemme ovat myös purettavissa ja niissä käytetyt päämateriaalit eroteltavissa ja kierrätettävissä uudelleen käyttöön. Näin pyrimme huolehtimaan siitä, että tuotteen elinkaaren päättyessäkin sen valmistamiseen käytetyt materiaalit eivät päädy kuormittamaan ympäristöä jätteenä.

Valmistettu vastuullisesti Suomessa

Kaikki valmistamamme tuotteet ovat kotimaisia ja ne suunnitellaan sekä kootaan Heinolassa. Valmistus kuluttaa aina energiaa ja siksi on myös tärkeää että prosessi on optimoitu.

Keskitetty suunnittelu ja valmistus mahdollistavat tehokkaan valmistusprosessin, jossa voidaan huolehtia siitä, että tuotteet valmistuvat juuri suunnitellun kaltaisina. Tämä osaltaan vähentää valmistuksessa syntyvää materiaali- ja energiahukkaa.

Tuotteet syntyvät hiotussa tuotantoprosessissa, jossa työmenetelmät ja -vaiheet on optimoitu siten, että niihin kuluu mahdollisimman vähän energiaa. Näin yhden tuotteen hiilijalanjälki pysyy mahdollisimman pienenä.

Kuljetus

Kuljetus kuluttaa aina energiaa ja aiheuttaa päästöjä. Koska valmistamme tuotteet Suomessa, ja niiden päämarkkina on samalla alueella, tuotteita kuljetetaan mahdollisimman lyhyt matka.

Kuljetuksen päästöjen minimoimiseksi pyrimme myös aina siihen, että kuhunkin kohteeseen menevään kuljetukseen mahtuu kerralla mahdollisimman paljon tuotteita. Mitä enemmän tuotteita voidaan kuljettaa kerralla, sitä pienempi on yhden tuotteen hiilijalanjälki.

Terveyttä edistäviä ratkaisuja

Vastuullisuus ulottuu myös tuotteidemme käyttäjien terveydestä huolehtimiseen – kaikki oviratkaisumme toimitetaan itsedesinfioituvilla vetimillä. Fotonit®-valokatalyysipinnoitus estää tartuntatautien leviämistä ja sillä voidaan käsitellä myös vanhoja pintoja.

HSL seinäelementin elinkaariarvio

Olemme teettäneet VTT:llä HSL umpiseinäelementin elinkaariarvion joka antaa meille ja asiakkaillemme arvokasta tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista. Elinkaariarviossa verrattiin myös elementtiseinää paikalla rakennettuun teräsrankaiseen kipsilevyseinään. Tulokset osoittavat että HSL:n elementtiseinän ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät jo ensimmäisestä seinän vaihtokerrasta lähtien.

Lue koko arvio tästä.